education

מיהי קהילת יחד?

קהילת יחד מודיעין היא קהילה מעורבת ומגוונת וכוללת משפחות בעלות זהויות יהודיות שונות ומרקע חברתי-כלכלי מגוון. כיום חברות בקהילה מעל 750 משפחות המתגוררות במודיעין וביישובי הסביבה. חיי הקהילה העשירים כוללים ועדות שונות, שני מניינים, חוגים ושלל אירועי תרבות, חברה ורוח. הקהילה רואה עצמה מחויבת לעשייה חברתית ותרומה לחברה הישראלית בכללותה.

מיהם העמיתים בקהילת יחד?

קהילת יחד רואה את עצמה כקהילה יהודית ישראלית הפתוחה לכולם ומזמינה אנשים שאין להם כרגע ילדים במערכת החינוך של 'יחד' אך רואים עצמם שותפים לחזון החברתי של 'יחד' ומבקשים לקחת חלק פעיל בחיי הקהילה כגון השתתפות בטקסים, פעילויות תרבות, סדנאות, חוגי מבוגרים, טיולים ועוד.

מה המשמעות של הצטרפותכם כעמיתים?

העמיתים הם שותפים מלאים ופעילים בחיי הקהילה ,למעט זכות הצבעה באסיפות העמותה ובבחירות להנהלת העמותה. העמיתים יקבלו מידע ועדכונים על כלל פעילות הקהילה, יוכלו להצטרף לכלל פעילויות הקהילה, לוועדות ולצוותים השונים ויקבלו מידע שוטף על הנעשה בקהילה.

איך מצטרפים?

על מנת להירשם כעמית בקהילת 'יחד' עליכם לקרוא, למלא ולשלוח את טופס ההצטרפות משמאל. פרטיכם יועברו למשרדי הקהילה ותשלח אליכם הודעת אישור ובקשה לתשלום. מיד לאחר קבלת דמי הרישום תצורפו כעמיתים ותקבלו עדכונים שוטפים על פעילות הקהילה ואת הניוזלטר השבועי.