ועדות

בקהילת יחד פועלות מספר ועדות, כולן בהתנדבות: