education

שבת פרשת צו - שבת הגדול

ח' בניסן תשע"ח, 24.3.2018

יום שישי - ערב שבת
18:26 - כניסת שבת
18:40 - מנחה וקבלת שבת

שבת
8:45 -  שחרית

9:45 -  קריאת התורה - גיל קליימן ויונה פרנסקי
10:15 - דבר תורה - מנשה צורף
10:15 - תפילת ילדים - אירית סמסון; לימוד נוער - אסף ליבראטי
10:30 - מוסף
11:00 - קידוש קהילה
12:00 - טיול בגבעות הדרומיות

19:27 - יציאת שבת

קידוש וטיול:
השבת יהיה קידוש בבית הכנסת ולאחריו טיול לגבעות הדרומיות.
הקידוש יהיה משביע על מנת לייתר את ארוחת הצהריים ולאפשר טיול, למי שמעוניין.
מלבד הכיבוד העשיר שהוועד מארגן (חמין, קוגל, פיתות, סלטים) כל משפחה מתבקשת להביא תוספת, סלט ושני בקבוקי שתייה קפואים.
מוזמנים גם להביא שתייה חריפה.

שבת שלום!

 

 

חברי ועד המניין:
זאב ברנד - 054-6927705
קרן דינר - 054-2113226
מיכל ווקסטוק - 054-3000807
אסף ליבראטי - 050-6278448
אמיר שראל - 050-3535523
רמי תמם - 050-4003544