education

שבת פרשת לך לך, י"א חשוון תשע"ט, 20.10.18
כניסת שבת: 17:45                                       יציאת שבת: 18:38
גבאי תורן – רונן הרמן

ליל שבת:
18:00 מנחה , קבלת שבת, ערבית

שבת:
08:45 שחרית ( סוף זמן קריאת שמע – 9:35 )
09:35 קריאה בתורה – 1- אורי עידן בן אבי, 2- רמי לוי, 3- יקיר הלוי,
                                 4- אבנר כהן, 5- ליאור בן יאיר, 6- מיכאל אורן,
                                 7- אלי עציץ
10:40 דבר תורה – אלונה בן אבי
          תפילת ילדים –
          תפילת קטנטנים – אילה דקל
          מוסף
          אנעים זמירות – כל הילדים
17:00 שעור גמרא
17:30 מנחה לשבת, סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע
18:30 ערבית

כולם מוזמנים לקידוש לאחר התפילה
לרגל יום ההולדת ושחרור מצה"ל של אורי עידן בן אבי

שבת שלום!