education
 
 
שבת  - פרשת וישב  - כ"א כסלו  תשע"ח  , 9.12.2017

גבאי תורן – יקיר הלוי


ליל שבת :

16:30   מנחה , קבלת שבת 

           ערבית 

שבת :

08:45  שחרית  ( סוף זמן קריאת שמע – 9:00 ) 

09:35 קריאה בתורה - נתן מארטינוטי

10:35 דבר תורה  - עדי ויצמן

          תפילת קטנטנים - אתי אילוביץ גולדברג
        
         תפילת ילדים - ודים מיכאלוב

         מוסף

         אנעים זמירות – רחל פרידמן

15:30 לימוד גמרא

16:00 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע

17:10 ערבית 

 

מזל טוב לאביה לרגל בת המצווה

משפחת מארטינוטי מזמינה את כולם לקידוש לאחר התפילה

 שבת שלום