education

                          שבת   - פרשת בהעלותך י"ב סיון תשע"ט ,15/6/19

כניסת שבת : 19:26                                                                                      צאת החג : 20:31                    

גבאי תורן – יונתן דקל

ליל שבת :

19:40 מנחה , קבלת שבת

          ערבית 

שבת :


08:45  שחרית   ( סוף זמן קריאת שמע – הגר"א 9:06 )

09:35  קריאה בתורה – נעם קראים - 1 , נדב אורן - 2-7           

10:35  דבר תורה  - משפחת קראים

           תפילת קטנטנים - רועי אמזלג

           תפילת ילדים - חנית קניג

           מוסף 

          אנעים זמירות – בארי דקל

 

18:40 לימוד גמרא

19:10 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע 

20:25 ערבית 

 

 

 משפחת קראים מזמינה את כולם לקידוש לאחר התפילה

מזל טוב לנעם לכבוד בר המצווה  

   שבת שלום