education

                       בצער רב לא נקיים השבת תפילות במניין .
          כולנו תפילה ותקווה לבשורות טובות ושהתקופה הזו תחלוף במהרה .
                                    שבת שלום חברות וחברים יקרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

  לוח דוגמה - נא לא להתייחס!

כניסת שבת :                                                                                     צאת השבת :                 

גבאי תורן – 

ליל שבת :

 מנחה , קבלת שבת

          ערבית 

 

שבת :


  שחרית 

  קריאה בתורה 

  דבר תורה  , תפילות ילדים

           מוסף 

          אנעים זמירות

 

 לימוד גמרא

 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה לפרשת השבוע

ערבית   

שבת שלום