education

                                           פסח  תשע"ט , 20/4/2019

כניסת החג : 18:50                                                                                               יציאת החג : 19:50

גבאי תורן – עופר עסיס

ליל החג :

19:00 מנחה ,קבלת שבת

          ערבית , הלל 

חג :


08:45  שחרית , הלל  ( סוף זמן קריאת שמע – הגר"א 9:23 )
09:50  שיר השירים 

10:10 קריאה בתורה – אילן בלוך

10:40 מוסף , תיקון הטל 

         אנעים זמירות – כל הילדים


18:40 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע

19:40 ערבית , ספירת העומר


    פסח כשר ושמח ושבת שלום!