education

שבת פרשת אחרי מות-קדושים, ו' באייר תשע"ח, 21.04.18
כניסת שבת: 18:54                                                           יציאת שבת: 19:46
גבאי תורן – תומר גוב

ליל שבת:
19:10 מנחה , קבלת שבת, ערבית

שבת:
08:45 שחרית ( סוף זמן קריאת שמע – 9:21 )
09:35 קריאה בתורה – 1 עמית כספי, 2 דניאל דסקל, 3 עמיחי לויץ,
          4-5 איתי כספי, 6 מנחם דסקל, 7 עמית כספי.
10:40 דבר תורה – משפחת כספי
          תפילת ילדים – נעם אדלר
          תפילת קטנטנים – אביטל שמעוני
          מוסף
          אנעים זמירות – משפחת כספי
18:10 לימוד גמרא
18:40 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע
19:35 ערבית

מזל טוב לעמית כספי לרגל הגיעו למצוות
משפחת כספי מזמינה את כולם לקידוש לאחר התפילה

שבת שלום!