education

                           שבת פרשת כי תשא י"ח אדר א' תשע"ט, 23/2/2019

כניסת שבת: 17:13                                      יציאת שבת: 18:09

גבאי תורן – אילן בלוך

ליל שבת:

17:30 מנחה , קבלת שבת, ערבית

שבת:
08:45 שחרית ( סוף זמן קריאת שמע – 9:05 )
09:35 קריאה בתורה – אוריאל פיינרמן 1-4,7 , רמי לוי 5-6
10:35 דבר תורה – אילה דקל
          
          תפילת ילדים – אדי סיטרין
          מוסף
          אנעים זמירות – אביתר דקל , הראל לוי , מיתר הלוי
16:30 שעור גמרא
17:00 מנחה לשבת, סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע
18:05 ערבית

                                              שבת שלום!