education

     

        מנין יחד 

כללי:

התפילות מתקיימות בבית המדרש של תיכון יחד , הכניסה בימים אלו לתוך בית המדרש לבעלי תו ירוק בלבד .

תפילת מנחה וקבלת שבת - 15 דקות לאחר זמן כניסת שבת 

שחרית - בשעה 8:45 

  • שיעור  גמרא - חצי שעה לפני תפילת מנחה .
  • מנחה של שבת - 15 דקות לפני זמן כניסת שבת
  • סעודה שלישית , ודבר תורה קצר על הפרשה
  • ערבית - צאת שבת - כ5-10 דקות לפני צאת השבת 

 להצטרפות למניין ולקבלת עדכונים ולוחות זמנים במשך השנה  , יש לשלוח מייל לכתובת    : 

 

להצטרפות לקבוצת הווצאפ של המניין יש ללחוץ על הקישור המצ"ב : 

  https://www.google.com/url?q=https://chat.whatsapp.com/KMDhq71QkpOLwCSZxEM5rU&source=gmail&ust=1633148013994000&usg=AFQjCNFimR8hhqGMxuVYxeJlX8XsG5f4TA">https://chat.whatsapp.com/KMDhq71QkpOLwCSZxEM5rU