education

שבת פרשת תרומה ב' באדר תשע"ח , 17.2.18

גבאי תורן – מיכאל אורן

ליל שבת:

17:25 מנחה , קבלת שבת, ערבית

שבת:

08:45 שחרית ( סוף זמן קריאת שמע – 9:07 )

09:35 קריאה בתורה – 1-2 בר מזרחי, 3 גדעון שגיא, 4 מויש לוי, 5 עופר עסיס, 6-7 בר מזרחי

10:35 דבר תורה – משפחת מזרחי
          תפילת ילדים – נעם אדלר
          תפילת קטנטנים – נעמה נמני, מעיין אדלר, ירדן שי


מוסף


אנעים זמירות – אופק כהן


16:25 לימוד גמרא
16:55 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע
17:45 ערבית

מזל טוב לבר מזרחי לרגל הגיעו למצוות
משפחת מזרחי מזמינה את כולם לקידוש לאחר התפילה
שבת שלום!