education

                          שבת - פרשת לך-לך  י"א חשוון תש"פ ,9/11/19

כניסת שבת : 16:25                                                                                      צאת החג : 17:22                    

גבאי תורן – רמי לוי

ליל שבת :

16:40 מנחה , קבלת שבת

          ערבית 

שבת :


08:45  שחרית  

09:35  קריאה בתורה 

10:35  דבר תורה  , תפילות ילדים

           מוסף 

          אנעים זמירות  

15:40 לימוד גמרא

16:10 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה לפרשת השבוע

17:20 ערבית   

מזל טוב לעזרא לכבוד בר המצווה

משפחת לואיס מזמינה את כולם לקידוש לאחר התפילה

שבת שלום