education
 
 
שמחת תורה תשע"ח - כ"ב תשרי  תשע"ח -  12.10.2017
 

גבאי תורן – מיכאל אורן ויאיר לוי

ליל החג  :

18:00   מנחה

18:30  ערבית לחג , הקפות

חג :

08:00  שחרית ,הלל

09:10  קריאה בתורה : וזאת הברכה - עמי רבין

10:00  חתן תורה , ("עליית על הנערים") , חתן בראשית  

           בראשית , מפטיר  - נעם אדלר

10:45 הקפות וקידוש , אזכרת נשמות 

12:00 תפילת גשם , מוסף     

18:55~   מנחה

 

18:10 מנחה ולאחריה ערבית ( במידה ולא התקיימה לאחר מוסף ) 

חג שמח

 

שבת  פרשת בראשית  - כ"ד תשרי  תשע"ח  , 14.10.2017

גבאי תורן – אבי פרידמן


ליל שבת :

18:05   מנחה , קבלת שבת 

           ערבית 

שבת :

08:45  שחרית  ( סוף זמן קריאת שמע – 9:34 ) 

09:35 קריאה בתורה -שניר היימן

10:35 דבר תורה  - רמי לוי

          תפילת קטנטנים - 
        
         תפילת ילדים -

         מוסף


         אנעים זמירות – 
 שגיא בן יאיר

17:10 לימוד גמרא

17:40 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע

18:40 ערבית 

 

 

שבת שלום