education

    

שבת פרשת ואתחנן

כניסת השבת :  19:25                                                                                  צאת השבת : 20:22       

גבאי תורן – רמי לוי

ליל שבת :

19:40  מנחה , קבלת שבת

            ערבית

 

שבת :


8:45  שחרית 

          קריאה בתורה 

          דבר תורה   

          תפילות ילדים  

          מוסף 

         אנעים זמירות

 

 18:40 לימוד גמרא

 19:10 מנחה לשבת ,  דבר תורה על פרשת השבוע

 20:15  ערבית                                                                                                          

                                                                                           מזל טוב לאילון לכבוד בר המצווה

משפחת שיינר מזמינה את כולם לקידוש לאחר התפילה

שבת שלום