education

    

בימים אלו חובה להרשם לתפילות , נבקש שלא להגיע ללא הרשמה מראש .

הרישום בקישור המצ"ב :  

                https://docs.google.com/forms/d/1h8hYZIWA9lMluAumhi0-4KbKFYChQSS2A8uZnpx8n7Y/edit?usp=sharing 

 

שבת  – פרשת  ויצא

כניסת השבת :   16:17                                                                                  צאת השבת :   17:14          

גבאי תורן – עמיחי לויץ

ליל שבת :

16:30  מנחה , קבלת שבת

            ערבית

 

שבת :


8:45  שחרית 

          קריאה בתורה 

          דבר תורה     

          מוסף 

         אנעים זמירות

 

 15:45 לימוד גמרא

 16:10 מנחה לשבת ,  דבר תורה על פרשת השבוע

 17:05  ערבית                                                                                                          

 

שבת שלום