education

מאיר שמח לשמח

זמר ונגן מתאים לאירועים בטעם יהודי ובניחוח ארץ ישראלי meir sameah lesameah your musician for all kinds of semachot!!!

Additional Info

  • שם העסק: מאיר שמח לשמח
  • שם חבר הקהילה: מאיר בארבי
  • טלפון: 0547-547320