education

קבוצת שכולוטוב - שיקום תעסוקתי

מנהל? בעל עסק? אתה יכול להרוויח פעמיים! קבוצת "שכולו טוב" מפעילה מגוון של פרויקטים בתחום השיקום התעסוקתי. כחלק מתהליך זה, מפעילה הקבוצה מיזמים שונים, כגון חנויות, בתי קפה ומפעלים יצרניים. כחלק מתהליך השיקום מלווה הקבוצה את מקבלי השירותים שלה גם בתעסוקה בשוק החופשי, החל משלב חיפוש העבודה ועד להשתלבות מלאה כעובד מן המניין. מה אנחנו עושים? * איתור עובד מתאים לדרישות המעסיק * סיוע בהשתלבות העובד בתקופת ההעסקה הראשונית * סיוע בקבלת הטבות תמ"ת בהתאם לחוק העסקת בעלי מוגבלויות * ליווי לאורך כל תקופת ההעסקה לפרטים נוספים: איתמר קנדלר

Additional Info

  • שם חבר הקהילה: איתמר קנדלר
  • טלפון: 050-3145258
  • מייל: itamar@s-tov.org.il