education

קמינסקי תופס הרגעים - צילום אירועים

צילום אירועים סדנאות צילום מיתוג חברות "לתפוס רגע נתון זה היכולת שלנו להבין את הרגע שלפני"

Additional Info

  • שם העסק: קמינסקי תופס הרגעים - צילום אירועים
  • שם חבר הקהילה: ניר קמינסקי
  • טלפון: 054-5640537