education

גן מירי

גן מירי- שמשוני בשכונה הצבאית במבנה עצמאי עם חצר גדולה , באווירה ביתית ,אוכל ביתי וכשר עם המון חום ואהבה , והמלצות במשך 15 שנה מחברי הקהילה .

פרטים נוספים

  • שם חבר הקהילה: מירי אטון
  • כתובת: בר לב
  • עיר: מודיעין
  • טלפון: 509715345
  • מייל: