mishpachotהוועדה עוסקת בחיבור בין משפחות ותיקות בקהילה למשפחות חדשות, על מנת להדק את ההיכרות האישית וההיכרות עם קהילת יחד, ליצירת תחושת שייכות וגיבוש הקהילה.
✿ ערב משפחות חדשות
✿ "בתים חמים" להורים
✿ מפגשי פארקים בשבת לכל המשפחה ועוד...

מתנדבים אשר הנושא קרוב לליבם ורוצים לתרום מוזמנים להצטרף!

מעוניינים?
פנו ל:
יגאל לוי 054-6187117, yigal@yhd.org.il