education

alonאם אתם אוהבים לחשוב, לכתוב, להפיק או לערוך, ועדת עלון היא המקום בשבילכם!

עלון הקהילה הוא במה להבעת דעות ולפרסום מאמרים פרי עטם של חברי קהילה. הוועדה נפגשת מספר פעמים בשנה לחשיבה משותפת על נושאי העלון. בשנה החולפת עסקנו בנושאים: חזון הקהילה, נשים ביהדות ותפילה. השנה נקיים גם סדנת כתיבה לחברי הוועדה. בנוסף לכתיבה ולעריכה, חברי הוועדה אחראיים על הפקת העלון והפצתו כארבע פעמים בשנה.

מוזמנים להצטרף לעשייה יצירתית למען הקהילה.

מעוניינים?
פנו ל: מוריה גוב-סולומון 052-7363335