education

לוח אירועים

קפה מדרש - סיור ולימוד בעקבות המקבים
שישי 07 דצמבר 2018, 10:30am
Hits : 60

נפגשים ב'אום אל-עומדאן'. במקרה של גשם, המפגש יתקיים בחדר העיון הקהילתי (קומה שנייה, בי"ס יסודי)