education

לוח אירועים

ט' באב בקהילת 'יחד'
שבת 10 אוגוסט 2019, 08:30pm
Hits : 108

בערב ט' באב, מוצאי שבת, 10.8, כל הקהילה מוזמנת למניין 'יחד עומרים' לקריאת מגילת איכה ולהרצאה מפי ד"ר שלמה גוזמן כרמלי: "לבנות בית אחרי החורבן".
תחילת הצום: 19:32
מוצ״ש וערבית: 20:02
מגילת איכה וקינות: 20:30
הרצאה של ד״ר שלמה כרמלי גוזמן: 21:15