education

לוח אירועים

מפגש צוותי חשיבה והתייעצות
שלישי 05 נובמבר 2019, 08:15pm
Hits : 139

מפגש ראשון של צוותי חשיבה והתייעצות, פורום הורים, עמיתים ושותפים, כחלק מתהליך תכנון אסטרטגי