education

signסדנת המתחילים מונה 10 מפגשים, כל מפגש כשעה. בסדנה אנו נחשפים לשפה הייחודית, לומדים אוצר מילים בסיסי בדרך חווייתית ומהנה ומתרגלים שיחות ודיונים בשפת הסימנים. בסיום הסדנה אנו מציעות לבוגרים את האפשרות להמשיך לסדנת מתקדמים.

מנחות

אורלי חדד, חירשת מלידה ודוברת את שפת הסימנים כשפת אם. במקצועה מורה לילדים ליקויי שמיעה.
ומורן שריקר, מתורגמנית מוסמכת לשפת הסימנים.

מעוניינים?
פנו ל:
מורן שריקר  052-7833349
רינת קרויזר