education

chug tiulלאוהבים טיולים וגילויים - זה החוג בשבילכם!
טיול לכל המשפחה והזדמנות להכיר חברי קהילה. מפגשים לאורך השנה בימי שישי וסיורי ערב. הטיולים מודרכים על־ידי מדריכי טיולים מוסמכים.

מעוניינים?
פנו ל:
גילת שדה  052-3636916
רינת קרויזר