chug midrashבית המדרש מזמין אתכם למפגשי לימוד בימי שישי בבוקר, באווירה נינוחה, על כוס קפה ועוגה. המפגשים יתקיימו אחת לשלושה שבועות ויונחו על ידי מרצים מתוך הקהילה ומחוצה לה. כל מפגש יעסוק בנושא אחר, בהתבסס על טקסטים מארון הספרים היהודי, ומעולם הספרות והשירה הישראלית. ניתן להגיע למפגשים בודדים.

מעוניינים?

פנו ל:
יוכי גלבוע 
יגאל לוי yigal@yhd.org.il