education

chug midrashבית המדרש מזמין אתכם למפגשי לימוד בימי שישי בבוקר, באווירה נינוחה, על כוס קפה ועוגה. המפגשים יתקיימו אחת לשלושה שבועות ויונחו על ידי אנשים בקהילה ומחוצה לה. כל מפגש יעסוק בנושא אחר, בהתבסס על טקסטים מארון הספרים היהודי, ומעולם הספרות והשירה הישראלית. ניתן להגיע למפגשים בודדים.

:מנחים
שגיב אלבז, מנהל בית הספר התיכון
סמדר פייל, מנשה צורף, לירון גיליס - מורים בתיכון
חברי קהילה יוכי גלבוע, אסף ליבארטי ועוד

מעוניינים?
פנו ל:
יוכי גלבוע 
רינת קרויזר