education

929 קצת על המיזם
'929 - תנ"ך ביחד' הוא מיזם ישראלי ללימוד פרק יומי בתנ"ך )חמישה פרקים בשבוע(, אשר בראשו עומדים הרב בני לאו והעיתונאית גל גבאי. )שמו של המיזם, נגזר ממספר הפרקים שיש בתנ"ך – 929 .)אנחנו נמצאים כעת בעיצמו של המחזור הראשון של הפרויקט אשר החל ב־21 בדצמבר 2014( חנוכה תשע"ה(, ועתיד להסתיים ביום העצמאות 2018( ה' באייר תשע"ח(. עד היום נפתחו עשרות קבוצות לימוד ברחבי הארץ. בשנה החולפת התקיימה גם אצלנו )בקהילת יחד( קבוצת לימוד במסגרת 929 ,ובמהלך של כ־14 מפגשים סקרנו את ספרי מלכים א'-ב'. השנה אנו פותחים שוב קבוצת לימוד בהיקף מעט רחב יותר – 17 מפגשים.

7 מפגשים של שעה וחצי בימי ראשון. בשלושת המפגשים הראשונים נכיר את הנביא יחזקאל, בשאר המפגשים נכיר את נביאי 'תרי עשר'. במפגשים נקרא ונסביר קטעים מתוך הפרקים של השבוע, נדון ברעיונות שונים העולים מהפרקים, ונבחן את דבריהם של חז"ל והוגים מסורתיים ומודרניים המתייחסים לנושאים שנדון בהם.

מנחה הסדנה
מנשה צורף, חבר קהילה, מורה ורכז לתנ"ך בתיכון יחד, תואר שני בפילוסופיה כללית ובמחשבת ישראל.

מעוניינים?
פנו ל:
מנשה צורף  053-3396312
רינת קרויזר