Cafe Midrash1 Small

קפה מדרש - יוצא לדרך

מפגש ראשון עם אילה דקל בנושא "זהויות בחצר האחורית: על זהויות שונות בתוכנו, על אלו שנשמעות, על אלו שאינן ועל נקודות המפגש בין השתיים". יום שישי ל' תשרי, 20/10, בשעה 8:15 בחדר העיון שבקומה השנייה של בית הספר היסודי.

הצטרפו למפגשי לימוד בימי שישי בבוקר, באווירה נינוחה, על כוס קפה ועוגה. המפגשים יתקיימו אחת לשלושה שבועות על ידי מנחים מתוך הקהילה ומחוצה לה. כל מפגש יעסוק בנושא אחר, בהתבסס על טקסטים מעולם הספרות והשירה הישראלית ומארון הספרים היהודי.

תאריכי המפגשים: 20/10, 24/11, 22/12, 19/1, 23/2, 9/3, 13/4, 11/5, 1/6

המנחים: אילה דקל, אסף ליבראטי, נאהב אורן, לירון גיליס, סמדר פייל, מיכל דל, הרב חיים נבון.