את מנהיגה! אתה מנהיג!
כן, כן, לא צריך להיבהל מההגדרה,
זה פשוט מה שאת/ה
ואת/ה לא לבד…..
רוצה לראות?
רוצה לפגוש מקבילים שלך בהנהגות של הקהילות המעורבות ברחבי הארץ- שותפות ושותפים לדרך?


רוצה להתמקצע יחד?
רוצה לחלום ביחד?
רוצה לסייע בכיוונה של תנועת החיים המעורבים בישראל?
הצטרפו אלינו ל-
״כנס ההנהגות השנתי של הקהילות המעורבות״
נלמד, נכיר, נחגוג, נחשוב ונחלום יחד.
חברות/י ועדים, מנכ״לים/יות ועובדות/י העמותות מנהלי/ות קהילה, רכזי/ות קהילה, יו״ר וחבר/ת ועדות, הנהגה רוחנית, עתודות הנהגה, מנהיגות קהילתית לא פורמאלית ועוד שותפות ושותפים בהובלת הקהילה.
בואי, בוא -
בואו להסדיר נשמה

להרשמה 

הוספה ליומן


בואו לצמוח

023 05 22 at 23.02.25