Mirkam News

תחרות מאמר קצר בנושא קהילה מעורבת

מיתרים ומרקם מזמינים בשמחה את כל בעלי הדעה ואומני הכתיבה בקהילות ומסביבן לשלוח לתחרות מאמרים קצרים (עד 2000 מילים) בנושאים הקשורים לחיים בקהילה מעורבת על כל היבטיה.

בעזרת המאמרים נוכל לשפוך עוד קצת אור על החיים בקהילות המעורבות ולהפיץ את חשיבותן לחוסנה של החברה בישראל. שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרס!

שופטים של כבוד: פרופ' אשר כהן, אורית סן גופטה, אלישיב רייכנר.

את המאמרים יש לשלוח עד ל-15.1.18 לכתובת: kehilotm@gmail.com