Yachad Hador Haba
משפחת יחד מתרחבת
מזל טוב למשפחת הרצפלד, מיכל ועקיבא, להולדת הבת, אחות לדבורה מכתה א צבר, לטלי מגן טל, לאריה ולאברם
מזל טוב למשפחת אליהו, חן ושלומי, להולדת הבת הדסה, אחות לליהי מכיתה ה אשל, לנוהר מכיתה ג חרוב ולצהלה.
מזל טוב למשפחת קמיאל, קרן וג'וני, על הולדת התינוק איתמר, אח למעיין מגן הדר ולאלה מגן טל.
מזל טוב למשפחת פוגל, שירן וגילי, על הולדת הבת, אחות לאיתי מכתה ב דפנה ולשחר מגן מטר.