Tiul 2016

חוג משוטטים - והפעם לכרמל

לרישום לחצו. יום שישי ז' ניסן  23.3.18. נעלה לביקור קצר באנדרטת לוחמי האש ונשמע את סיפור השריפה הגדולה מ-2010 ועל גבורת לוחמי האש. נמשיך ונטייל בנחל כלח כולל ביקור ב"צניר", ארוחת צהריים ומשחקים לילדים.

09:30 ארוחת בוקר בחניון בית אורן
10:00 תחילת מסלול
15:00 סיום משוער וחזרה למודיעין.

ארוחות יאורגנו באופן עצמאי. מסלול ללא עגלות.

100 ₪ למשפחה.

פרטים ושאלות: ליטל קינן  lital.kenan@gmail.com 054-6400515