Photo by: AVRAHAM KULIOK

סיור למבוגרים לראשיתה של יפו

סיור ליפו עם סיפורים של אמריקאים, גרמנים, נוצרים משיחיים, אבו נבוט והמוסלמים, אומנים יהודים, תפוזים, קפה ומאפה.

נפגשים ביפו בלבוש חם. 35 ₪ לאדם. יום רביעי י"ב ניסן 28.3.18, 20:00. לרישום לחצו.

פרטים ושאלות: ליטל קינן lital.kenan@gmail.com 054-6400515