Cafe Midrash1 Small

"שהר הזיכרון יזכור במקומי"

יום שישי כ"ח ניסן, 13.4 בשעה 8:15, בית מדרש ושאלות על זיכרון ושכחה עם סמדר פייל, חברת קהילה, רכזת יהדות, ומחנכת. שימו לב - נפגשים הפעם בספרייה של התיכון.

הצטרפו למפגשי לימוד בימי שישי בבוקר, באווירה נינוחה, על כוס קפה ועוגה. המפגשים יתקיימו אחת לשלושה שבועות על ידי מנחים מתוך הקהילה ומחוצה לה. כל מפגש יעסוק בנושא אחר, בהתבסס על טקסטים מעולם הספרות והשירה הישראלית ומארון הספרים היהודי.

תאריכי המפגשים הבאים: 11/5, 1/6

המנחים: אילה דקל, אלי רוזנברג, אסף ליבראטי, אורי הולצמן, נאהב אורן, לירון גיליס, סמדר פייל, מיכל דל, אמיר כהן.