Razimlenadav2018 200 300

רצים לנדב

זו השנה ה-3 שאנו רצים לזכרו של נדב עזרא ביום הזיכרון, הורים, צוות, תלמידים, חיילים וחיילות, בוגרים ובוגרות. ביום רביעי ג' אייר תשע"ח  18.4.18
קבוצת הליכה תצא ב-05:45 
קבוצת ריצה תצא ב-06:00 
יוצאים מבית הספר התיכון יחד מודיעין עד לבית משפחת עזרא. אורך המסלול 6.5 ק"מ
בהובלת שגיב, הצוות והתלמידים

נא להרשם בקישור, כדי שניערך למספר אוטובוסים בחזרה לבית הספר.