Sharim Lezichram 2016

זוכרים ביחד

נתכנס בבית המדרש ביסודי לאחר טקס יום הזיכרון, ביום שלישי ב' אייר 17.4 בשעה 21:15, לספר ולשיר לזכרם של הנופלים.

המעוניינים לשיר או לסייע בארגון אנא פנו לדניאל קנדלר, רכזת תרבות, danielle@yhd.org.il 054-4977833