Shavuot 2018

תיקון ליל שבועות ביחד

קהילת יחד מודיעין מזמינה את חברי הקהילה ותושבי העיר ללימוד בערב שבועות תשע"ח, מוצ"ש 19 במאי, החל מהשעה 22:30. עיינו בתכניות המלאות: במניין שמשוני ובמניין עומרים.
במנין יחד שמשוני - "השבת של כולנו", בבית הכנסת שבבית המדרש בתיכון יחד, ובמנין יחד עומרים - הרצאות TED, שדרות העומרים 33 רעות.
כיבוד ושיעורים מרתקים לאורך הלילה. בואו בשמחה!