Chug Zemer 300 200

חבורת הזמר הקהילתית

בהצלחה לחבורת הזמר בכנס המקהלות הבין-לאומי בשבוע הבא, לכל החברים ולעומד בראשם - איתי לב. בטוחים שתייצגו אותנו בכבוד ובשמחה.