Siach Shacharit

בואו להיות שותפים לשיח שחרית

רוצים להיות חלק מפתיחת בוקר משמעותית? מעוניינים לתרום מעצמכם ולהעשיר את שיח השחרית בתיכון? אם אתם בקיאים בניהול פיננסי נכון / תזונה ואורח חיים בריא / בחירת מקצוע לעתיד / הכנה לצה"ל וכל נושא אחר שמתאים לכיתות י"א- י"ב
נשמח שתצטרפו אלינו. יש להתחייב למחצית אחת (14 מפגשים לערך), יום בשבוע, 8:45- 9:30.  
אנא פנו לסמדר פייל, רכזת היהדות של התיכון, smadari313@gmail.com