Soldiers Nativ
מעוניינים לארח חיילים לשבת?
שבת פרשת ''וילך'' ה' באלול, 4-5 באוקטובר, חיילים וחיילות מקורס "נתיב" שתכליתו העמקת הזיקה לישראל וליהדות. קורס זה הוא השלב הראשון בתהליך הגיור במסגרת הצבא. האירוח בזוגות - חיילים או חיילות.
מספר המתארחים מוגבל. המעוניינים לארח מוזמנים ליצור קשר עם יגאל, רכז הקהילה, בטלפון: 054-3974526, בדוא''ל: yigal@yhd.org.il
שימו לב! על-פי דרישות מפקד הקורס בצה''ל - האירוח יתאפשר במשפחות בעלות אורחות חיים הכולל שמירת שבת וכשרות בלבד.