Shalom Kita Alef

שלום כיתה א

כמדי שנה אנו עורכים אירוע חגיגי לילדים העולים לכיתות א' במנייני 'יחד'. כל משפחות 'יחד' מוזמנות, גם אינן נוהגות לבקר במניינים בדרך קבע. הטקס ייערך בשבת פרשת כי-תבוא, 1/9/2018, במניין יחד שמשוני. במהלך התפילה נקיים טקס לברכת הצלחה בבית הספר ונעניק לילדים שי צנוע ובסיום התפילה נערוך קידוש חגיגי.
אם תרצו שילדכם ישתתף באירוע במניין שמשוני (בית המדרש של תיכון יחד, עמק בית שאן 60)- אנא מלאו את השאלון המצ"ב בהקדם. לפרטים: נועה 052-8677908
פרטים נוספים לגבי האירוע במניין עומרים (שד' עומרים פינת רח' שוהם, רעות) יפורסמו בקרוב. לפרטים: רמי 050-4003544

מקווים לראותכם, ועדי המניינים