Gvanim Logo SMALL

דרוש/ה סייע/ת

התפקיד כולל: ליווי כיתה במהלך 5 ימי עבודה. סה"כ 27.5 שעות שבועיות. העסקה על ידי עיריית מודיעין.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאהובה זיגלבוים: 050-9004387