Slichot 2018 300 200

"עורו עורו ישנים"

כולם מוזמנים, לערב קהילתי לקראת יום כיפור, יום ראשון ז' תשרי, 16/9, בבית המדרש בתיכון. נתכנס לשיעור מפי שגיב אלבז, מנהל התיכון, ולאמירת סליחות בנוסח ספרדי ירושלמי. לו"ז מפורט של הערב במודעה המצורפת מטה.

slichot 2018