Succot Benamal 2018 300 200

במה פתוחה ליצירה, חילונים ודתיים יחד

י"ז תשרי 26.9, חול המועד סוכות, 17:00-19:00, בנמל תל אביב. מוזמנים למופע בהפקת רשת קהילות 'מיתרים' - מופע מוזיקלי מיוחד, תוצר שיתוף פעולה מרגש בין מוזקאים יוצרים החיים בקהילות מעורבות. פרטים נוספים במודעה למטה.

succot benamal 2018