Vivis Garden 300 200

אזכרה לגננת היקרה ויוי בייר-כהן

במלאת שנתיים לפטירתה בטרם עת של ויוי בייר-כהן, הגננת האהובה, מקיימת משפחתה אזכרה, עליה לקבר ביום ו' 14/9, ה' בתשרי תשע"ט, בשעה 9:00 בבית העלמין בעיר. המשפחה מבקשת להזמין את כל מי שזכרה של ויוי יקר לליבו.