Shabat Olamit 2018 300 200

שבת 'וירא' - י"ז חשוון 26.10.18

מוזמנים להצטרף ליוזמה מקסימה המתקיימת ברחבי העולם - The Shabbat Project. יום שישי י"ז חשוון, 26.10, 17:35 באולם עירוני ג'. הדלקת נרות, קבלת שבת ותפילה למעוניינים, ארוחת שבת משותפת פתוחה לכל תושבי העיר. השתתפות בהרשמה מראש באתר סחלבים

 

shabat olamit 2018