Vaadat Tarbut 2018 300 200

בואו להתנדב בקהילה

הידעתם? המתנדבים שלנו הם הרוח החיה שמניעה את הקהילה!

ועדת יחד ביחד - עוסקת בחסד, צדקה וערבות הדדית. ועדת משפחות - דואגת למשפחות החדשות ולפעילות קהילתית. ועדת תרבות - בונה עבורכם את האירועים הכי טובים ומלהיבים. ועדת לגדול ביחד - כל מה שקורה בגנים. 
ויש גם את הנהלת העמותה, ועדי ההורים של הגנים ובתי הספר, ועדת ביקורת, ועדי המניינים ועוד ועוד... כן, כולם מתנדבים! הצטרפו לאחת מהוועדות ועזרו לנו לבנות את הקהילה ביחד.

בתמונה: ועדת תרבות בישיבת פתיחת שנה שבה סיכמנו את תשע"ח ופתחנו את תשע"ט עם ארוחת ערב וגלידה טעימה. הוועדה אחראית על מיטב האירועים הקהילתיים השזורים לאורך השנה.

מעוניינים להצטרף? מחכים לכם! כל הפרטים אצל צוות העמותה: 08-9266961, danielle@yhd.org.il, yigal@yhd.org.il