Asefa Clalit 2018 300 200

אספה כללית לשנת תשע"ט

יום חמישי ז' כסלו, 15.11.18 בשעה 20:00, באמפי יסודי. בואו, אנחנו מבטיחים לדבר קצר ולעניין!
כיבוד קל ובירה, מופע 'קומיקזה', וכמובן סיכום עיקרי העשייה בשנה החולפת, התקציב החדש והדוח הכספי והמילולי ובחירת חברי הנהלה חדשים. 

asefa clalit 2018 1