Yachad Hador Haba

משפחת יחד מתרחבת

ללימור רביב-מלכה, מורה ביסודי, להולדת הבן
להדס וליניב שמש להולדת הבת, אחות להראל מכתה ד שיטה, ליה מכתה ב דקל ואור מגן רקיע
לקרן ולליאור אלה להולדת הבת, אחות לאביה מכתה ד חרוב ורונה מכתה א אגוז
לנורית ולאייל ניצני להולדת הבן, אח לנבו מכתה א דולב