Hanukka Teatron Hakaron

חנוכה בקהילה - כ"ה כסלו 3.12

 הצגה של תאטרון הקרון ופעילות יצירה לגיל 3 עד 8. יום שני, כ"ה כסלו 3.12, בשעה 17:00 בבית המדרש הקהילתי ביסודי.