Yachad Hador Haba

מזל טוב מזל טוב

לאביבה ושלמה קובו, להולדת הבן, אח לשיראל מכתב ג גפן, נתנאל ואריה
לטניה ותמיר כהן להולדת הבת, אחות ליהלי מכתה ג שקד ולרוני מגן מטר
לאושרית ודוד לין להולדת הבן, אח לנועם מכתה ב אלה, לרוני מגן הדר ולאיתן
לעטרה ואיציק בכר להולדת הבן, אח לשיר מכתה ב דקל ולהדס מגן רקיע
ללירון ויוסי גיליס להולדת הבן, אח לניצן מכתה ח1, טל מכתה ז4 ודורי מכתה ג דפנה