Gan Hadar Teuda

ברכות לצוות גן 'הדר'

בטקס שנערך בירושלים בתחילת השבוע, הוענקה לגן 'הדר' תעודת הערכה על קידום חינוך חברתי-ערכי. על פי נימוקי הוועדה, ניכר שפעילות הגן מחנכת את הילדים לאהבת המולדת, לאהבת האדם ולשמירה על איכות הסביבה. אנו גאים בצוות הנהדר שלנו - עדי, נירה, פנינה, נטע, אסתי ואיילת ומאחלים שתמשכנה לחנך ולטפח את הילדים באהבה ובשמחה.