Yom Kehila 2019 Small

יום הקהילה תשע"ט

יום שישי ג' אדר 8.2.19. מצורפת תכנית מפורטת:
שעור עם מנהלי בתי הספר
הפסקה פעילה: משחקי כדור והרקדה - מומלץ להגיע בבגדים נוחים ובנעלי ספורט
בית-קפה - בתיכון: 08:30-11:00, ביסודי: 10:30-11:45
דוכני מכירה של מוצרים - עבודות יד, עוגות וחלות > קודש לצדקה. הכינו כסף מזומן לרכישה!
קבלת-שבת מוסיקלית לתלמידי כיתות א-ב, ולילדי הגנים - בהשתתפות ההורים
מפגש רב-דורי בכיתות ז

yom kehila 2019 program