Mandalethalev

דרושים מטפלים מתנדבים

עמותת 'מנדלת הלב' - מעגל קהילתי תומך במתמודדים עם מחלת הסרטן ובני משפחותיהם, זקוקה למתנדבים מטפלים מתחומי הנפש והפרא-רפואה. אנא פנו להילה מאירי: 052-8334862. תודה!