Board 761586 640

יום שני י"ג אדר א' 18.2

ועדת משפחות מזמינה את ילדי הגנים והיסודי והוריהם לערב משחקי קופסה, יום שני 18.2 מהשעה 17:00 בבית המדרש ובחדר העיון בביה''ס היסודי. הביאו משחק קופסה מהבית, שעת סיפור בכל שעה עגולה

mishakey kufsa 2 2019