Yachad Hador Haba

לשירה ונתנאל ינאי הולדת הבן, אח ליובל מגן רקיע ולאורי
לנעה גולן- לוי, מחכת ד' מור, ולמשפחתה להולדת הבת
למשכית זרביב, מורה למדעים ולמתמטיקה, ולמשפחתה להולדת הבן
למיכל ולאייל ברמי להולדת הבת, אחות לאריאל מגן מטר ולאביגיל