Cafe Midrash1 Small

קפה מדרש עם אלי רוזנברג

יום שישי י' אדר א' 15.2, בשעה 8:15 בחדר העיון (קומה שנייה, בי"ס יסודי). לימוד משותף עם אלי רוזנברג, על מלכים, מנהיגים ופוליטיקה, ממשל יותם ועד ישעיהו ליבוביץ. 
הצטרפו למפגשי לימוד בימי שישי בבוקר, באווירה נינוחה, על כוס קפה ועוגה. המפגשים יתקיימו אחת לשלושה שבועות על ידי מנחים מתוך הקהילה ומחוצה לה. כל מפגש יעסוק בנושא אחר, בהתבסס על טקסטים מעולם הספרות והשירה הישראלית ומארון הספרים היהודי.