Photo by Chefallen, CC BY-SA 3.0

לקריאת מגילת אסתר

דרושים קוראים לקריאת המגילה שתתקיים בערב פורים י"ד אדר ב' 20.3. מעוניינים לקרוא ברוב עם? פנו לליאור בן יאיר 054-2468509. מעוניינות לקרוא בקריאת נשים? פנו לקרן לוי-טוטיאן keren2t@gmail.com. תודה!

kol kore lekorim 2019