Kriat Megila Small

קריאת מגילה קהילתית

יום רביעי, אור לי"ד אדר ב' 20.3.19, בשעה 19:20. קריאה ברוב עם באמפי יסודי, קריאת נשים בבית המדרש ביסודי, קריאה שקטה במניין 'יחד עומרים' ברעות. אחרי הקריאה יתקיים מופע קצב סוחף באמפי יסודי.
קריאה שקטה תתקיים גם בבית המדרש ביסודי בשעה 18:15.
מעוניינים לקרוא ברוב עם? פנו לליאור בן יאיר 054-2468509. מעוניינות לקרוא בקריאת נשים? פנו לקרן לוי-טוטיאן keren2t@gmail.com. תודה!

kriat megila 2 2019