Save The Date Stamp

אירועי אייר-סיוון

שיח קהילה - יהדות ישראלית: ט' אייר, 14.5 (עם שמואל רוזנר) וגם א' סיוון, 4.6 (עם הרב דני סגל וד"ר אבישי בן-חיים)
לימוד עם הרב בני לאו בנושא מגילת רות: י"ד אייר, 19.5
שבתות קהילה באכסניית 'כרי דשא': י"א-י"ב סיוון, 15.6-14.6 וגם י"ח-י"ט סיוון, 22.6-21.6

הרשימה חלקית, למידע נוסף מוזמנים לפנות ליגאל, רכז הקהילה.
מקצת האירועים מחייבים הרשמה מראש. ייתכנו שינויים במועדי האירועים ובתכנם.

מצפים לראותכם!